Saigon – where to hide?

It’s been a year since I came home for good, and about 10 months since I started living in Saigon. For the past almost year, I was surprised at how smoothly I’ve eased myself into living here, without any major hiccup. Until today. Many people have asked me what living …

Ti-Anna Wang speaking at ISFiT 2015 - Image courtesy of foto.samfundet.no

Âm hưởng Thiên An Môn

Một ngày một năm trước khi mình sinh ra (nhắc khéo sinh nhật), ngày 4/6/1989, là ngày rất nhiều người Trung Quốc, …

IMG_20150324_205145

Tự làm cơm cháy mỡ hành

Mình bị nghiện những thứ giòn. Nghiện nặng luôn. Ăn một đĩa mì xào giòn ở California mà hàng tháng sau ngồi …