Đã tìm được nguyên nhân của sự lười

Giờ mình đã hiểu tại sao dạo này mình có thể lười thế. Cậy tuần này được nghỉ mà đến tận bây giờ vẫn chưa động vào sách vở tí nào. 2 tiếng nữa đi họp nhóm bàn về bài thuyết trình, mà đến h mình vẫn chưa biết phải trình bày cái gì, vì đã chuẩn bị cóc gì đâu.

Và nguyên nhân là đây:

Although you may be naturally outgoing, the Sun’s entry into your 11th House of Friends marks a socially busy month ahead. You are less interested in working to get ahead now than in hanging out with your buddies and workmates. Instead of jumping through hoops to be noticed, just relax and melt into the group. Paradoxically, you can still maintain your individuality while also supporting everyone else.

:-<
Cơ mà thế tức là số nó thế rồi, mình có làm thế nào cũng không thay đổi được, các bạn nhể!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *