Làm trai

Kể ra trong đời cũng có ước mơ cháy bỏng là được một lần làm trai, hiên ngang lạnh lùng, xuất thần máu lửa, oai nghiêm và lãng mạn rolleyes. Nhưng rõ ràng là ước mơ nằm ngoài tầm tay sad

Thật ra mà nói thì với cái tính này, nếu chỉ chuyển đổi giới tính không, thì sẽ thành một trai rất tệ. Thứ nhất là mình không có chí cố gắng, gì chứ trai thì không thể không ganh đua thi thố. Thứ hai là mình không có tài lãnh đạo, trai thì không thể rụt rè nhỏ bé nói mà người ta còn không nghe thấy. Thứ ba là mình không biết tỏ thái độ quan tâm, hay làm những việc nhỏ nhỏ thể hiện sự tận tình. Cuối cùng là mình hay bộp chộp, nói mà không nghĩ, nếu là trai có thể làm tổn thương đến gái (may quá trai không có cái tính dễ tổn thương này).

Nói chung là mình muốn trình bày những điều kể trên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *