IMG_3835

Đi một mình không ai chụp ảnh cho nên mình chụp ảnh người ta chụp cho nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *