Nếu

Nhớ có lần ngồi xem chương trình biểu diễn nói về Quang Trung và chiến thắng 1789, bạn Vân ngay lập tức đã nghĩ đến lợi ích sát sườn của Lumos của bạn ý: “Kể hồi đấy Quang Trung mà sống lâu thì có khi bây giờ mình sang Quảng Châu lấy hàng không cần visa đâu, nhể rolleyes

Hờ, nói “nếu” thì nói thế nào mà chả được. Nếu mà thế thật thì chưa chắc bây giờ quần áo vừa đẹp vừa rẻ nó lại ở Quảng Châu, có khi ở tận … Tây Tạng cũng nên. Và nếu thế thì Trung Quốc cũng chưa chắc là Trung Quốc, và Việt Nam cũng không phải là Việt Nam bây giờ.

Ờ, nhưng mà kể ra như thế thì sao nhỉ? Biển Đông tên tiếng Anh có thể sẽ không phải là South China Sea, mà sẽ là North Vietnam Sea? right

Haizzz…

Đang đọc “Tây Sơn bi hùng truyện”!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *