Ngày nhà báo


Chúc mừng những nhà báo Việt Nam nhân ngày 21/6.

Chúc mừng những bạn sinh viên đang được đào tạo để trở thành những nhà báo tương lai.

Chúc chú Huy Minh luôn giữ được “But sang long trong” wink

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *