Currently browsing tag

Bức Tường

Bức Tường

Rất khó để diễn tả cảm giác thất vọng hôm qua khi nghe album mới mà mình không hề thấy cảm xúc …

Rock

This post is in English. Drowning in the flows of thoughts I traveled back to the time of 3 years ago. It …