Currently browsing tag

Hà Nội

Đại lễ nghìn năm

Có phải cả nước không thì mình không biết chắc, nhưng dù đang ở xa mình vẫn có thể nói là cả …