Currently browsing tag

hết tên để đặt tag

Ideologies

(Just wanna take a break between study Cheers! )

Cân nhắc

Bạn nào đang chán học, chán ngành nghề của mình, muốn đổi đời, có thể cân nhắc các lựa chọn ở đây …

Tự nhiên lại nghĩ

Tự nhiên lại nghĩ: xung quanh mình có bao nhiêu bạn bè đi du học, càng ngày càng có nhiều người (trẻ …