Cân nhắc

Bạn nào đang chán học, chán ngành nghề của mình, muốn đổi đời, có thể cân nhắc các lựa chọn ở đâyđây

Nếu mà biết sớm là mình fancy cái nghề này thì hồi trc mình đã tập tành cho cao lên, và cố học nốt cấp 3 để lấy cái bằng. Cứ tưởng không có bằng Tốt nghiệp thì chỉ ko được thi Hoa hậu thôi, ai dè thiệt đơn thiệt kép cool

Cơ mà lương lậu thế này kể cũng gọi là thấp nhỉ, so với một cái nghề như thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *