Currently browsing tag

Phần Lan

Mämmi

Hồi xưa có đợt năm nào cũng cứ đến Good Friday là mình lại viết blog, ban đầu chỉ vì phởn khi …

Bạn cũ

Hồi xưa mình rất thích Phần Lan (lí do và hành trình đưa mình đến Phần Lan lần đầu năm 2011 có …