Currently browsing tag

review

Hai mươi

Ngày vừa hai mươi em ùa vào đời,Đời vừa hai mươi xanh lạ… Trong đầu mình vẫn còn cái hình ảnh Hiền …

Norwegian wood

“Norwegian wood” was a phenomenon amongst my peers few years ago, when everyone started to read it, and everyone seemed to think …