Tết

Lạnh lạnh, mưa mưa. Đào mai nở tưng bừng.
Chưa kể mấy ngày nay đều ăn thịt gà.

Chả là Tết thì là gì nữa?
Tranh thủ ăn Tết bây giờ vì mùng một năm sau chắc mình đang mặc quần ngố ra biển rồi.

Chỉ còn thiếu màn lì xì thôi đó cool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *