IMG_3109

Không ai cấm ước mơ: thư viện Turku, một thành phố chưa đến 200.000 dân ở Phần Lan nhưng có một trong những thư viện địa phương đẹp nhất mình từng đến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *