Nhảm Nhí

Bây h nếu có ai hỏi mình ước mơ gì, có lẽ chỉ giản dị là mình ước sau này lên thiên đàng (thật ra đây đã là ước mơ rồi) gặp Bác Hồ (lại một ước mơ tiếp), chỉ cần Bác nháy mắt với mình và nói một câu duy nhất kiểu như là: “You’ve done a good job”. Thế thôi.

À nói thêm chuyện nhảm. Số là kì trc ở lớp báo, mình đã rất ngạc nhiên thấy một đứa Singapore nhưng có họ “Truong”. Nhớ là viết hẳn như thế nhé. Bất ngờ lắm vì cứ tưởng đấy chỉ là tên có ở Việt Nam thôi.

Xong hôm nay mình lại phát hiện ra housemate của mình người Malay tên đầy đủ là Diana NGAN. Choáng toàn tập!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *