Currently browsing tag

hehe đừng đọc

You rock!

Next time, don’t be flattered when I say you are like a vacuum cleaner, because I’ll mean: YOU SUCK!

Hừm

Đây là cờ Anh. Đây là cờ Úc. Cờ Úc bao gồm quốc kì Anh nằm ở góc trái, xung quanh là …

Lại làm trò vô bổ

Chán thế ngồi một lúc lại chả học hành lại làm mấy cái thứ vớ vẩn này. Ban đầu là 100 câu …

Vĩ cuồng

1. Đang tính có khi sau này cũng phát minh ra cái định luật gì đấy, rồi người ta sẽ đặt tên …

Nhảm Nhí

Bây h nếu có ai hỏi mình ước mơ gì, có lẽ chỉ giản dị là mình ước sau này lên thiên …