Currently browsing tag

idea

Đại lễ nghìn năm

Có phải cả nước không thì mình không biết chắc, nhưng dù đang ở xa mình vẫn có thể nói là cả …

Without you

On the thinking about Julia Gillard being the first female PM ever of Australia, I was back to the old question that …