Currently browsing tag

Trung Quốc

Nhớ (2)

Nếu xem Nhớ 1 thì xem ở đây nè. Haiz, tìm lại mới thấy bài đó post đúng 1 năm trước. Ôi …

Hừm

Đây là cờ Anh. Đây là cờ Úc. Cờ Úc bao gồm quốc kì Anh nằm ở góc trái, xung quanh là …