Hừm

Đây là cờ Anh.

Đây là cờ Úc.

Cờ Úc bao gồm quốc kì Anh nằm ở góc trái, xung quanh là các ngôi sao, biểu thị Úc từng là một trong những thuộc địa của Anh, ai cũng biết. Thậm chí hiện nay nguyên thủ quốc gia của Úc ko phải là thủ tướng Úc mà vẫn là nữ hoàng Anh.

So what about this?


Haha hơi tiểu nhân một tí nhưng mà sung sướng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *