Currently browsing

Page 3

Âm hưởng Thiên An Môn

Một ngày một năm trước khi mình sinh ra (nhắc khéo sinh nhật), ngày 4/6/1989, là ngày rất nhiều người Trung Quốc, …

Tự làm cơm cháy mỡ hành

Mình bị nghiện những thứ giòn. Nghiện nặng luôn. Ăn một đĩa mì xào giòn ở California mà hàng tháng sau ngồi …

Để gió cuốn đi

Em không thích việc lúc sống thì chẳng thấy thân mật hỏi han, nhưng đến khi người mất bỗng rớt những giọt …