Currently browsing tag

báo với chí

Đạo đức báo chí 2

Nói thì đúng là thả muối vào bể, vì nó quá đầy rẫy gần như là chuyện bình thường, và có người …

Đạo đức báo chí

Học về Media Ethics, có quá nhiều vấn đề được đưa ra. Đạo đức là một khái niệm nhập nhèm màu xám, …

Một vài ngày gần đây

Hôm trước nữa Mình đã nghĩ đến việc từ bỏ giữa chừng. Cái nghề báo này khó quá. Và học báo ở …