Currently browsing tag

birthday

Tuổi 21

Từ bé mình đã tự hào ngày tháng năm sinh của mình có 2 điểm đặc biệt liên quan đến Bác Hồ, …

Hai mươi

Ngày vừa hai mươi em ùa vào đời,Đời vừa hai mươi xanh lạ… Trong đầu mình vẫn còn cái hình ảnh Hiền …

Pre-birthday report 4/6

I had awesome birthdays before, but this year, it’s not even my birthday yet, but AMAZING things kept turning up… Early in …

Nineteen

One year’s gone so fast, yes, but looking back, one also realises many things have happened. This is the time that I …