Currently browsing tag

love

Tình yêu là cái quái gì

Mình thì biết gì về relationship chứ. Một mảnh tình rưỡi vắt vai, nếu người ta bắt ghi số lượng các mối …

Buskers

Sitting in KFC, mindlessly watching people going by, I felt an impetuous sadness invading me. There seemed to be no way the …

Bé bé bằng bông

Bài hát từ thuở trẻ con, có ai mà không biết đến và thuộc lòng. Nhưng có điều nhiều người chưa biết, …

4 jobs I wish to try

There are 4 jobs in the world that it’s best if everyone could try them all in their lifetime to learn lessons …

Gratefulness

Let me give this song to my family, friends, and my loved one. “It takes no time to fall in love but …