Currently browsing tag

media

New media. Direction?

You guys may remember the blog post I wrote nearly 2 years ago about Dan Brown the vlogger. That was, what he …

Đạo đức báo chí 2

Nói thì đúng là thả muối vào bể, vì nó quá đầy rẫy gần như là chuyện bình thường, và có người …

Đạo đức báo chí

Học về Media Ethics, có quá nhiều vấn đề được đưa ra. Đạo đức là một khái niệm nhập nhèm màu xám, …

New media

A very interesting (and well-sourced) clip about new and social media. If you are a media person, or care about media, or …