Currently browsing tag

photos

Buskers

Sitting in KFC, mindlessly watching people going by, I felt an impetuous sadness invading me. There seemed to be no way the …

Viewfinder 6000

I remember once I said on Facebook I need to keep track of awesome things I do so that I can tell …

Nhớ (2)

Nếu xem Nhớ 1 thì xem ở đây nè. Haiz, tìm lại mới thấy bài đó post đúng 1 năm trước. Ôi …

Murdoch’s Multicultural Day 2010

Multicultural Day (Ngày hội đa văn hóa) ở Murdoch năm nay thật tuyệt vời. Mình tự hào về mình và các bạn …

Cô Tô island – p2

Từ trên hải đăng nhìn xuống toàn đảoPosing trên đỉnh hải đăngCầu thang hải đăngNgồi nói chuyện với các chú trông hải …

Cô Tô island – p1

Post này sẽ tặng cho 3 đứa không đi được nhé Starry Skies Đợt này đi có mấy cái “lần đầu tiên”: …

Update

Been home for more than a week already. Despite the weather and few other things, I’m really having great time here, going …

Nineteen

One year’s gone so fast, yes, but looking back, one also realises many things have happened. This is the time that I …

linh tinh

Đây là hồi đang đóng cửa một tuần chỉ viết essay, stress kinh khủng, biểu hiện là đang ngồi tự nhiên vứt …