Currently browsing tag

pregnancy

Nói chuyện gì với bà bầu?

*Post này viết bởi bà bầu nhạy cảm, khó tính, khó chiều, mong mọi người hết sức rộng lượng và bao dung …

Con trai hay con gái?

*Post này viết bởi bà bầu nhạy cảm, khó tính, cả nghĩ. Nhiều khi mình cũng biết là mọi người chẳng có …